Løn & Personale

Vi håndterer gerne løn til dit personale. Alt efter hvilket lønsystem, du ønsker at bruge, er der forskellige fremgangsmetoder, når man skal være ekstern administrator. Det vil også være nødvendigt at få information om dit personale.

Hvad gør vi

Lønningsbogføring inkluderer:

  • Evaluering og godkendelse af stemplinger eller timesedler
  • Lønbehandling
  • Lønafstemning
  • Indberetning af al nødvendig dokumentation
  • Udbetaling af befordring
  • Hjælp til udregning af rejseudigfter

Vi skal senest den 25. i hver måned have besked om timelønnede, medarbejderudlæg og antal kørte kilometer i forbindelse med udbetaling af befordring.

Hvis dit personale har brug for hjælp til at udregne rejseudgifter (diæter eller kosttillæg), står vi også gerne til rådighed.

Feriepenge

Da feriepenge bliver udregnet via løn, er det også noget, vi kan overtage i virksomheden ift. bogføringen, lønbehandlingen og -afstemningen.

Feriepenge skal betales hvert kvartal. Undgå problemer og sure medarbejdere ved at lade os styre disponeringen og udbetalingen af de retmæssige feriepenge.

Sygedage

Sygedage er også en del af lønafstemningen og -behandlingen, som skal ske, når sygedage blandt medarbejdere forekommer.

Vi kan sørge for, at dette sker ukompliceret og uden fejl. Det er vigtigt at få indberettet disse i tide, da retten til refusion ellers kan forsvinde.

Sygedagpengeforsikring til selvstændige

Hvis du er selvstændig og/eller har ansatte, anbefaler vi, at du undersøger muligheden for at få en sygedagpengeforsikring. Det er uheldigt med sygdom og hvis du ikke er forsikret, kan du først få refusion fra kommunen efter 30 dages sygdom.

Læs mere om sygedagpengeforsikring her

Søger du hjælp til andet? Se alle vores ydelser her.